Bir böceğin gözlerinden geçer ay.
Giderilemeyen üzüncün kurşunu, ölümün
ve yaşamın al yuvarı, evrenin gözeneği.

Oysa geçen hiçbir şey yok, tümümüz
göğün ortasında. Bir anıt gibi.

Melih Cevdet Anday