halen ne zaman döneceğimi, nereye döneceğimi bilmiyorum. ama bunu dert etmemeye, eğer burada olmam gerekiyorsa bu iş olmasaydı başka bir sebeple burada olacağımı, bundan kaçış olmadığını biliyorum. kabulleniyorum. mukadderat en sevdiğimiz on kelimeden biri.