Etiket: the sea is my brother

Sıkıntı, beni en az endişelendiren şey. Yıllar önce en ölümcül düşmanımın can sıkıntısı olduğunu fark ettim ve sonrasında ondan biraz olsun kaçınmanın yollarını keşfettim. Kurnazca etrafında dolanabilirim.